Profil

Kenali kami lebih dekat melalui profil BBTA3 BRIN

Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok BBTA3 adalah melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi aerodinamika, aeroelastika dan aeroakustika.

Fungsi BBTA3 yaitu:

  • Menerapkan teknologi teknologi aerodinamika, aeroelastika dan aeroakustika
  • Melayani pengujian teknologi aerodinamika, aeroelastika dan aeroakustika
  • Melaksanakan urusan ketatausahaan, perencanaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga dan pelaporannya

Struktur Organisasi

Berikut ini adalah struktur organisasi BBTA3 dalam bentuk diagram:

StrukturOrganisasi BBTA3

Pejabat Struktural

Berikut ini adalah daftar pejabat struktural di lingkungan BBTA3.

Dr. Fadilah Hasim, B.Eng., M.Sc.

Kepala BBTA3

Pembina Tingkat I / IVb

Agus Basuki, S.Sos., M.Si.

Plt. Ka. Bag. Umum

Pembina Tingkat I / IVb

Ir. Raden Wibawa Purabaya, M.T.

Plt. Ka. Bid. LTA3

Pembina / IVa

Ir. Muhammad Taufiq

Plt. Ka. Bid. TR

Penata Tingkat I / IIId

Alief Sadlie Kasman, S.T.

Plt. Ka. Sub. Bid. Model

Penata / IIIc

Arsal, S.T.

Plt. Ka. Sub. Bid. OP

Penata / IIIc

Hetty Novianti, S.Si.

Plt. Ka. Sub. Bid. IE

Penata Tingkat I / IIId

Didi Sunardi, S.E., M.M.

Plt. Ka. Sub. Bag. TU

Penata / IIIc

Safari, S.E.

Plt. Ka. Sub. Bag. PK

Penata Tingkat I / IIId

Sunhaji, S.E.

Plt. Ka. Sub. Bag. RT

Penata / IIIc